עמוד:44

בכיתה א . קומיקס : קריאה בזוגות והמחזה . ב . א 1 ת » ות בצנע : אימון בכתיבה . העיצורים החדשים שנוספו הם 1 ח , ט , ע , ק . הרחבה ותרגול ההבעה בעל פה משחק "עוד ועוד" ו ( במשחק זה משחקים רק אם יודעים לפחות 8 שמות של חפצים שהוצעו במלים להרחבה בעל פה בעמי ( . 38 התלמידים יושבים במעגל . תלמיד אי פותח ואומר י הספר על ולשולחן . תלמיד בי אומר 1 הספר והילקוט על השולחן . תלמיד גי ו הספר , הילקוט והמחק על השילחן . וכף . ברגע שמישהו לא זוכר , מתחילים את המשחק מההתחלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר