עמוד:42

המכונית על השולחן . הילקוט על השולחן . הספר על השולחן . הילקוט על הכיסא . הכיסא על השולחן . הספר בילקוט . איפה הכיסא עזלי ? הילקוט שלי י הספר שלי ? הילקוט * 7 . 1 / השולחן . הספר . ^ בית . הילקוט הכיסא . הילקוט לא בית . המכונית ךחוב . הספר השולחן . הכיסא כיתה . א . ציור + מש 0 טי 10 התלמידים מסמנים בעיגול 3 משפטים נכונים ובודקים את תשובותיהם על ידי קיפול שולי הדף . אפשר להציע לתלמידים לקרוא את 3 המשפטים הנותרים ( שלא מוקפים בעיגול ) ולבצע בכיתה את הנאמר בהם . כלומר , לשים את הכיסא , את הילקוט ואת הספר על השולחן . ב . שאל חבר ו מתחלקים לזוגות , שואלים ועונים לפי הכתוב . ג . ב / על . כותבים את מלת היחס המתאימה לפי המשפט . שימו לג ו יש להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שאות היחס ב צמודה למלה שאחריה ואיננה מלה נפרדת כמו על . ד . דף מחשב של רובו . "ר > בוע קסם" ן לפני שהתלמידים ממלאים את המשבצות אפשר לתרגל בזוגות ? . תלמיד אי אומר צליל , ותלמיד ב' נוגע במשבצת המתאימה , ולהפך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר