עמוד:38

יחידה 5 אוצר המלים שולחן , כיסא , ילקוט , ספר , תווית היידוע ה , מלת היחס על , מלת החיבור ו , תודה , כאן המשפטים הנבנים השולחן בכיתה . הספר על השולחן . הספר והילקוט כאן . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 שולחן , ציור — 2 כיסא , . * י > י - 3 ילקוט . ציור — 4 ספי המורה מצביע על הציורים ואומר את המלים . התלמידים חוזרים אחריו במקהלה . המורה מצביע על אותם חפצים בכיתה , והתלמידים אומרים את שמותיהם . תלמיד אומר מלה , והתלמידים מצביעים על ציור או על חפץ ולהפך . ב . תווית היידוע ה ו ציור - 5 זה ספר . זה הספר של רם . תרגול המעבר בין שם לא מיודע ובין שם מיודע ; זה ילקוט . הילקוט של + ( שם פרטי . ( שימו לב 1 תווית היידוע קיימת בשפות אחדות , ובשפות אחרות אינה קיימת כלל ( למשל ברוסית . ( בשלב זה אין צורך להסביר את משמעות תווית היידוע , אך חשוב לתרגל את השימוש בה במשפטים טבעיים . ג . מלת היחס על . ציור - 6 הילקוט על השולחן . — איפה הילקוט ! — הילקוט על השולחן . או : — איפה הספר ! — הספר על הכיסא . וכוי . כדאי לתרגל גם ללא ציורים . למשל : תלמיד מניח את הילקוט על הכיסא , וחברו אומר את המשפט המתאים . ד . מלת החיבור ? . v ציור - 6 הילקוט והספר על השולחן . הילקוט על השולחן . הספר על השולחן . הילקוט והספר על השולחן . כדאי לתרגל את ו החיבור בכל המשפטים שנלמדו ; רם לא בבית . גירה לא בבית . רם ונירה לא בבית . ציורים - 8 , 7 תרגול נוסף של המלים ציור - 7 הכיסא על השולחן . הילקוט על הכיסא . הספר בילקוט . המורה מצביע על ציור 7 ושואל : איפה הכיסא ! איפה הספרי איפה הילקוט ! והתלמידים עונים . ציור - 8 רובו על השולחן . רובו לא על הכיסא . הכיסא לא על השולחן . הספר על הכיסא . ה . תת ה ( ללא ציור ) המורה מציג דו שיח בין שניים 1 הראשון מחפש ספר במקומות שונים ושואל : איפה הספר שלי ! השני עונה : על השולחן . הראשון : תודה . התלמידים מציגים אותה שיחה ומגוונים 1 הילקוט על הכיסא . הספר בילקוט . הכיסא על השולחן . וכוי . ו . כאן ( ללא ציור ) המורה מציג : — הספר שס ! - לא , הספר כאן . או : - אתה גר שם ! - לא , אגי גר כאן . התלמידים מציגים אותן שיחות בזוגות . העשרה הרחבת אוצר מליס בעל פה גיר , לוח , קלמר , סרגל , מחק , צבעים , עט , ארון , מיטה , פח . המורה בוחר מספר מלים של חפצים בכיתה ומתרגל במשפטים הנבנים ביחידה זו ן הגיר על הכיסא . הקלמר והסרגל בילקוט . המחק לא כאן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר