עמוד:36

מי זה ? מי זאת י זאת ניךה . נירה T ? גרה TT בירושלים — T * . ניךה גךה ברחוב צבר . זה רם . גם T — רם גר T בירושלים — T ברחוב ! ? צבר . T - רם תלמיד בכיתה של נירה . זה סבא T — של V נירה . T " סבא T — של v נירה T * גר T באשדוד . : — : סבא גר ברחויב יו רם . זאת ליאת , אחו ת של רם . ליאת r לא בכיתה ~ T של רם . ליאת בגן . גם ליאת גרה בירושלים . זה סמי , דוד של ניךה . סמי גר בךמת גן . סמי גר ברחוב שלום . חזרה קטעי קריאה : התלמידים קוראים את הקטעים ועונים על שאלות לבדיקת הבנת הנקרא . למשל ; איפה רחוב יורס ! ליאת בניתה של ר 0 ז נירה לומדת בכיתה של רם ! לאחר הקריאה התלמידים משחקים במשחק "מי אני" בעמוד . 37 שימו לב ו הדמויות שהופיעו עד עתה בכל היחידות הן ו נירה , אמא ואבא של נירה ( גרים בירושלים , ( סבא וסבתא של נירה ( גרים באשדוד , ( סמי , דוד של נירה ( גר ברמת גן , ( רם וליאת , אחותו ( גרים בירושלים , ( סבא של רם ( גר באשדוד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר