עמוד:35

nn n הרכבת מלים חדשות מצלילים ( עיצורים ותנועות ) שנלמדו . אפשר להוסיף עוד מלים כאלה . כדאי לציין בפני התלמידים . 11 רמת גן הוא שם של מקום . . 2 ליאת , סמי ויורם הס שמות פרטיים . . 3 שם פרטי יכול להיות גם שם של רחוב . שימי לב 1 השמות ליאת וסמי ושם המקום רמת גן מופיעים בקטעי הקריאה בעמוד . 36 השם יורם מופיע בעמוד 36 כשם רחוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר