עמוד:34

חזרה א . משחק "בינגו" ו התלמידים ממלאים לעצמם את לוח המנגו ו בוחרים 16 מלים מתוך המלבן וכותבים אותן בעיפרון במשבצות . המורה והתלמידים מכינים כרטיסים ובהם 27 המלים שבמלבן . מערבבים את כרטיסי המלים . תלמיד כרוז לוקח כרטיס וקורא בקול רם . כל משתתף מסמן בלוח המשחק שלו את המלים שקרא הכרוז . הראשון שממלא רצף של 4 מלים בטור מאוזן , מאונך או אלכסון , הוא המנצח . אפשר למחוק את המלים מהלוחות , לכתוב מלים אחרות ולשחק שוב . ב . המחזה 1 התלמידים בוחרים מלים מהרשימה , מציגים אותן בפנטומימה , והאחרים מנחשים מהי המלה שהוצגה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר