עמוד:31

מי גר T ברחוב : צבר ? T - T רם גר T בירושלים T - , ' ברחוב ? : צבר . T גם - נירה T גרה TT בירושלים , ? - T ברחוב - צבר . T רובו גר בבית של רם . גר T בירו י — T /© לא רם גר בי ^ זךאל ? כן / לא נירה T גרה TT באשדוד ? : - : כן / לא ניךה גךה בלשךאל ? כן / לא רחוב צבר באשדוד ? כן / לא גם רם גר שם . גם רם גר ^ זם . גם רם גר שם . - איפה אתה גר ? - איפה את גךה ? א . קטע קייאה : מ » גי בוחוג צבו ! לאחר הדגמה של המורה כל תלמיד מתנסה בקריאת הקטע בעצמו . פעילות זו נעשית באותו זמן על ידי כל התלמידים . התלמידים קוראים את השאלות ומסמנים בעיגול כן או לא . בדיקה עצמית של התלמיד : מקפלים את שולי הדף ומוצאים את התשובות : כ = כן , ל = לא . ב . משחק שעשיע : "ג 0 רם גר ש " 0 ו התלמידים מנסים לומר ללא הפסקה את המשפט , בלי שתתבלבל לשונם . אחר כך מציעים ליליד הארץ לומר זאת מהר . ונוכחים לדעת שגס לו זה קשה . ג . שאל חבו : התלמידים שואלים זה את זה ועונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר