עמוד:30

רם בבית בךחוב צבר בירושלים בישר אל א . התלמידים קוראים י רם בב > ת , ברח 1 ב צבר , בירושלים , בישראל . שימו לב ! אין צורך להקפיד על הגייה נכונה של מלת היחס ב ב . התלמידים כותבים על עצמם על פי הדגם ו רם בבית ... כדאי להוסיף שמות פרטיים אחרים במקומות שונים . ג . טבלת גר / גרה ו התלמידים מסמנים \/ בבית של גר או גרה , לפי ההתאמה הדקדוקית . אפשרות אחרת . ? במקום לסמן / י , התלמידים כותבים גר או גרה בטור המתאים . התלמידים קוראים משפטים נכונים ו אבא גר . אמא גרה . וכף . ד . דף מחשב של רובו ו "ריבוע קסם" ו כמו בעמי . 22 "לגעת במשבצת" , תלמיד אי נוגע במשבצת , ותלמיד ב' אומר את הצליל המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר