עמוד:29

איפה ניךה י נירה בבית . - איפה ךחוב צבר ? - שם ! - רם גר T בירושלים — T - . רם גר ברחוב צבר . - נירה T גרה בירושלים — T - . נירה גרה בישראל . את : — גרה TT ברחוב : צבר ? T — יופי ! גם אני גר שם . גר ? איפה ? יופי ? קזם ? גרה יופי ? שם ? גר ? גרה ? איפה א . ציוי + מלה + משפטי ; 0 כמו ביחידות קודמות . תרגול נוסף : בעמוד זה מתחת לכל מלה במלבן צבע כתובים 2 משפטים . התלמידים מתחלקים לזוגות או לקבוצות . תלמיד אי בוחר משפט מתחת למלה במלבן צבע , ותלמיד בי מוצא איפה הוא כתוב וקורא את המשפט השני . ב . מלים נשורות : כמו ביחידות קודמות . ג . דף מחשב של רובו : קוראים צליל ומסמנים אותו בעיגול . קוראים שני צלילים ומסמנים בעיגול .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר