עמוד:21

של אני אמא של נירה . אני אבא של ניךה . אני לא אבא של רם . זה סבא . זה סבא של נירה . זאת זאת סבתא . T : T זאת סבתא b \ v נירה . שלי ? m ? m סבא שלי . זאת סבתא שלי של ? זה ? זאת ? שלי זאת ? שלי ? זה ? של א . ציור + מלה + משפט . ב . מלים בשירית : כמו ביחידות הקודמות . תרגול נוסף במשחקים : "איפה כתוב " , " לגעת במלה , " " זרוק גדיי" ( עמי . ( 5 ג . דף מחשב של רובו ; סימון הצלילים והבחנה בין העיצור ובין עיצור + תנועה . הרחבה ותרגול הקריאה ו "גולם במעגל" 1 על הלוח כתובים זוגות מלים ; את-אתה , אבא-אמא , סבתא-סבא , זה-זאת . כל תלמיד מקבל מלה . בעלי המלים יושבים במעגל ( כאן 8 תלמידים . ( תלמיד נוסף ( הגולם ) קורא כקול רם את אחד הזוגות . כני הזוג צריכים להחליף מקומות , והגולם מנסה לתפוס את מקומו של אחד מהם . אם הוא מצליח , יש גולם חדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר