עמוד:18

יחי דה 3 אוצר המלים אמא , אבא , סבתא , סבא , מלת היחס של , ובנטייה שלי , זה , זאת המשפטים הנבנים אני אמא של נירה . אני אבא של נירה . זה סבא . זאת סבתא . זאת סבתא של נירה . מ » זה ! מי זאת ! זה סבא שלי . זאת סבתא שלי . הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור — 1 אמא , אבא , נירה , סבא , סבתא המורה מצביע על הדמויות בציור ואומר את המלים . התלמידים חוזרים במקהלה ( כמו ביחידה 1 סעיף א . ( ' ב . מלת היחס של ; ציור - 2 אני אבא של נירה . המורה מסתיר את פניו מאחורי הספר , מצביע על ציור 2 ואומר.- אני אבא של נירה . התלמידים מחקים את המורה ואומרים אותו משפט . כמו כן ציור . J המורה ( או התלמיד ) שואל . את אמא של נירה ! תלמיד : לא , אני לא אמא של נירה . אני ... המורה : אתה תלמיד של + שם המורה ! וכוי . ג . ציורים - 4 , 3 זה , זאת ציור - 3 זה סבא . זה לא רם . >^ ןד - 4 זאת סבתא . זאת לא אמא . שימו לב : . 1 כאן המפגש הראשון עם ההבחנה הדקדוקית בין זכר ובין נקבה . כדאי לתרגל קודם את מלת הרמז זה / זאת + שמות התלמידים בכיתה , אחר כך + אמא , אבא , סבא וסבתא , ואחר כך + שמות עצם נוספים שנלמדו : בית , כיתה וכוי . . 2 הכלל של התאמה במין ( זכר ונקבה ) בין מלת הרמז זה / זאת ובין שם העצם נלמד רק בשמות כמו ' אבא , אמא וכוי ( כשהזהות המינית ברורה . ( משפטים אחרים , כמו : זה בית / זאת מכונית . יתורגלו כל אחד בפני עצמו , ללא הקניית כלל ההתאמה לפי המין הדקדוקי . המורה מצביע על ציור 1 ואומר : זאת אמא של נירה . זה אבא של נירה . זה סבא של נירה . תלמיד : נירה . תלמיד : זאת נירה . וכוי . המורה מצביע על דמות בציור ושואל : זאת אמא של רם ! תלמיד או מקהלה , לא , זאת לא אמא של רם . זאת אמא של נירה . וסו . ' ד . ציור - 5 זאת מכונית , צילר — 6 זה בית . המורה ( או תלמיד ) אומר מלה , והתלמידים מתאימים זה / זאת במשפט שלם . ה . צילר - 7 שלי המורה מציג את עצמו כנירה , מצביע על הציור ואומר זאת סבתא שלי . זה סבא שלי . התלמידים , בסבב , מצביעים על דמות בציור ואומרים י זה לא אבא שלי . זאת לא סבתא שלי . ופו . ' העשרה הרחבת אוצר המלים בעל פה אח , אחות , דוד , דודה , שלך , שלך , משפחה . המלים ו אחות , דוד יוקנו בתרגילי ההרכבה ביחידה 4 ( חזרה . ( התלמידים יכולים להביא לכיתה תמונות של משפחתם ולשאול זה את זה בזוגות : מי זה ! ומי זאת ! או זאת אמא שלך ! זה דוד שלן ! וכוי . שימו לב : ביחידה זו מוצגת המשפחה של נירה , אך עדיין איננו מכירים את המשפחה של רם . כדאי לחזור על מלים מהשיעורים הקודמים ולהעשיר את המשפטים המתורגלים . למשל : סבא שלי בבית . סבתא שלי לא בכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר