עמוד:17

המילון עזלי א ב ב , בןת ג גם ה ו ז ט י כ כיתה , כן ל מ T \ 11 \ DY ) id נ ס ע פ צ ק ר ש ת ^^^^^^^^^^^^ ניךה בבית ? מי בכיתה ? מי בבית ? ^^^ ^^^? M ^& ha ^ ft ^^^^^^^ k nriK במכונית ? לא , אני לא במכונית . ^^ ? רובו בכיתה . כן , ניךה בבית . רם בבית . א . מילון : התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . שאלות ותשובות ן התלמידים מותחים קו בין השאלה ובין התשובה . ג . חולצת אני ן התלמידים כותבים על עצמם ומשתמשים במלים : נגיתה , בבית וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר