עמוד:16

א . קומיקס : * ב . אותיות בצבע ( אימון בכתיבה : ( כמו ביחידה . 1 הרחבה ותרגול הקריאה , משחק "יש " ! ( בזוגות : ( מכינים כרטיסי הברות ( במספר כפול ) של מלים בנות 2 הברות שנלמדו . הכרטיסים מסודרים הפוכים בשתי ערמות , האחת של ההברות המתחילות את המלה , והשנייה של ההברות המסיימות . לכל תלמיד יש ערמת כרטיסים . שני התלמידים מגלים יחד במהירות כרטיס אחד מערמתם , ומנסים להרכיב מהם מלה . הראשון שמצליח לקרוא מלה , צועק "יש , " ! קורא את המלה וזוכה בזוג הכרטיסים . מנצח - מי שיש לו הכי הרבה כרטיסים אותו משחק בקבוצות : התלמידים מכל קבוצה לוקחים , בתורם , כרטיס אחד מן הערמה של קבוצתם ומחברים אותו באטב ללוח . מי שמצליח לקרוא מלה , מזכה את קבוצתו בנקודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר