עמוד:15

רמ לא במכוניתי ךם לא בבית . רובו לא בבית . ךם במכונית . נירה בבית . רובו בבית . ךם בבית . — אתה במכונית ? — אתה " T ™ בכיתה ? T ' — מי בבית ? — מי במכונית ? — אני בכיתה . גם את בכיתה ? א . צי 1 ר + משפטי 0 י התלמידים מסמנים בעיגול 4 משפטים נכונים לפי הציור ובודקים את תשובותיהם על ידי קיפול שולי הדף . ב . שאל חנו : הכיתה מתחלקת לזוגות , וכולם פועלים בעת ובעונה אחת ! שואלים ועונים לפי הכתוב . ג . דף מחשב של רוני : כמו ביחידה 1 עמ' . 6 היחנה ותוגיל הקריאה ו משחק זיכרון 4-2 ) משתתפים ;( מכינים כרטיסי הברות של המלים שנלמדו ופורטים אותם הפוכים על השולחן . כל תלמיד בתורו הופך שני כרטיסים . אס הוא מצליח להרכיב מהם מלה , הוא קורא את המלה , לוקח את הכרטיסים וממשיך לשחק . אם לא , הוא מחזיר אותם הפוכים לשולחן ומנסה לזכור את מקומם . המנצח - מי שלוקח הכי הרבה כרטיסים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר