עמוד:13

רם בבית . נירה במכונית . גם אני בביתל ^ מי בביתי -ךם בבית . מי במכונית י-נירה במכונית . מי ? גם ? כן גם ? בן ? מי א . ציור + מלה + משפט ו כמו ביחידה 1 ( עמי . ( 5 שימו לב ו יש להראות לתלמידים כי ב צמוד למלה שאחריו . תרגול נוסף במשחקים : "לגעת במלה , " "זרוק כדור" ( עמי . ( 5 ב . מלים בשורות : קריאה וסימון מלים זהות ( כמו בעמי . ( 4 משחק "עצום עיניים" על המלים בשורות ( כמו בעמי . ( 12 ג . דף מחשב של רובו : כמו ביחידה . 1 הרחבה ותרגול הקריאה ו משחק "קח כרטיס" ( בשלשות ) ? מכינים כרטיסי הברות שיוצרים מלים , ומחלקים אותם למשתתפים . כל תלמיד לוקח בתורו כרטיס מאחד המשתתפים . אם הוא יכול לבנות מלה , זוכה בזוג הכרטיסים , קורא את המלה בקול , ויש לו זכות לקחת שוב . מי שיש לו הכי הרבה כרטיסים - מנצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר