עמוד:10

י חי דה 2 אוצר המלים בית , כיתה , מכונית , מלת היחס ב , כן , מי , גם המשפטים הנבנים רם בבית . גם נירה בבית . בשאלה : מי במכונית ! בשלילה : רובו לא בכיתה . הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור - 1 בית , ציור - 2 כיתה , ציור - 3 מכונית המורה מצביע על הציורים ואומר את המלים . התלמידים חוזרים במקהלה וכוי ( כמו ביחידה 1 סעיף אי . ( ב . מלת היחס ב- ציור — 4 רם בבית , ציור — 5 נירה במכונית . שימו לב : אין להסביר בינתיים את משמעות תווית היידוע ה,- החבויה בתיבת היחס ב . זאת ילמדו בהמשך . המורה מצביע על ציורים 5 , 4 אומר : רם בבית . נירה במכונית . ורומז לתלמידים לומר אותם משפטים במקהלה . התלמידים אומרים את שמותיהם זה אחר זה באותם משפטים . ... בבית . כדאי לחזור על המלים מיחידה 11 אני , אתה , את באותם משפטים : את בכיתה ! כדאי לגוון במשפטים בשלילה ו רחל לא בכיתה . תרגיל המרה : המורה ( מצביע על ציור ) ו רם בבית . / במכונית ... התלמיד : רם במכונית . המורה : בכיתה ... התלמיד : רם בכיתה . ושד תרגיל המרה -.המורה ( מצביע על ציור : ( רם לא בבית . / נירה ... התלמיד : נירה לא בבית . המורה : רובו ... התלמיד ? . רובו לא בבית . שימו לב ; בתרגילי ההמרה מתחיל וזמורה במשפט בסיסי , משנה בכל פעם חלק אחד במשפט , והתלמידים בונים משפטים רבים באותו מבנה בסיסי . ג . ציורים - 5 , 4 מי ! המורה מצביע על ציור , 4 שואל : מי בבית ! ועונה 5 רם בבית . ציור - 5 מי במכונית ! נירה במכונית . מי לא בכיתה ! נירה לא בכיתה . התלמידים חוזרים אחרי המורה על כל שאלה ועל כל תשובה . ד . ציור - 6 גם המורה מצביע על ציור , 6 שואל : מי בבית ! ועונה : רם בבית . גם רובו בבית . התלמידים חוזרים במקהלה . שימו לב י מלית החיבור ו נלמדת יותר מאוחר . לא כדאי ללמד אותה בשלב זה . ה . צי ( ריס — 6-4 כן המורה : רם בבית ! כן , רם בבית . המורה שואל על הציורים , כך שהתשובה תהיה חיובית המורה : נירה במכונית ! התלמידים : כן , נירה במכונית . ופו . ' המורה אומר או כותב על הלוח ו את / אתה , והתלמידים שואלים זה את זה ? ' את בכיתה ! כן , אני בכיתה . העשרה הרחבת אוצר המלים בעל פה סופרמרקט , גן , חצר , חנות , בית ספר , אולפן . המלה גן תילמד בתרגילי ההרכבה ביחידה 4 ( חזרה . ( תרגול המלים הנוספות במשפטים t אני בחצר . אתה בבית הספר ! וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר