עמוד:7

> $ ני ניךה . לא VJV */ לםל ^ *< ני רובו . 1 אט לם . אני לא נירה . א . כובע הקוסם י קוראים את המלה במלבן ( שלום , ( מזהים אותה ככל פעם שמופיעה בכובע ומסמנים אותה בעיגול . "לגעת במלה" ( כמו בעמי . ( 5 ב . שאל חבו ( שמאל למעלה ) ו התלמידים שואלים זה את זה ומחברים עוד שאלות עם עוד שמות . ג . משחק '' נקודות : '' מותחים קו בין כל זוג מלים זהות . הקווים ייצרו א . ד . ציור + משפטיס ( שמאל למטה ) ו התלמידים מסמנים בעיגול 3 משפטים נכונים על פי הציור . לפעילות זו יש בדיקה עצמית של התלמיד ? אס מקפלים את שולי הדף משמאל , מגלים את התשובות הנכונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר