עמוד:6

א . מלי 0 בבלונים . ? מותחים קו בין המלה ובין הציור המתאים . ב . משחק "הידיים : " 4 משתתפים 2 ) בניס ו 2 בנות ) - תלמיד א' בוחר זוג מלים ומציג אותו בפנטומימה ( למשל : אני-אתה , מצביע ביד על עצמו ועל תלמיד לידו . ( לאחר הצגת זוג המלים תלמיד בי נוגע באצבעו במהירות בזוג המלים המתאים בספר וקורא בקול . ג . דף מחשב של רובו ; מורה / תלמיד קורא צליל אחד , והאחרים מסמנים בעיגול את הצליל הכתוב . 1 . קריאה רק מטור אחד ; . 2 קריאה מכל הטורים . המורה מסב את תשומת לב התלמיד להבחנה בין העיצור ו ובין העיצור + תנועה ר ו רו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר