עמוד:5

אני נירה . אני רובו . אתה רם . את נירה . אני ? אתה ? אךנ ? לא את ? לא ? אתה ? אני א . ציור + מלה + מש 0 ט ו המורה מצביע על מלה במלבן צבע , אומר אותה : אגי , וכולם אחריו במקהלה , קורא את המשפט שמתחת למלה : אני רובו , וכולם אחריו . "» איפה כתוב " ! ו תלמיד אי בוחר במלה הכתובה במל ^ צבע ואומר אותה , ותלמיד בי מצביע עליה בספר . "זרוק כדור" ו תלמיד אי קורא מלה במלבן צבע , וזורק כדור לתלמיד ב' שצריך לקרוא את המשפט שמתחתיה . ב . מלים בשורות : קריאה וסימון - ראה עמי A "לגעת במלה" י תלמיד א' נוגע במהירות במלה כתובה , ותלמיד ב' קורא אותה . ג . דף מחשב של רובו : העתקת המלה בהברות והרכבתה מחדש . הרחבה ותרגול הקריאה : כרטיסיות הברקה : המורה מכין כרטיסיות הברקה למלים שנלמדו , והילדים מתאמנים בקריאתן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר