עמוד:4

שלרם ? ררבר ? ךם ? נירה נירה ? רובו ? רם ? שלום א . ציור + מלה : המורה מצביע על מלה , קורא בקול רם , וכולם חוזרים במקהלה . התלמידים מסתירים את הציורים וקוראים בלי הציור . ב . מלים בשורות ; קוראים את המלים מימין לשמאל . התלמידים מותחים קו בין מלים זהות ( יס - ר . ( 0 ג . משחק "כמה פעמים" ו כל תלמיד בוחר שם מן הקלפים , וכולם קוראים זה אחר זה ו שלוס + השם . למשל ו שלום רם . כולם מסמנים v מתחת לשם . בסוף סופרים ורואים איזה קלף הכי מלא ב \/ ( מי הכי פופולארי . ( ד . דף מחשב של רובי : מותחים קו בין הצלילים הבונים מלה , קוראים וכותבים אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר