עמוד:2

יחידה 1 אוצר המלים רם , נירה , רובו , אני , אתה , את , לא , שלום . המשפטים הנבנים אני רם . אני נירה . אני רובו . אני ... בשאלה ובשלילה : אתה רם ! אני לא נירה . שלום רובו . שלום ... הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור - 1 רם , ציור - 2 נירה , ציור - 3 רובו המורה מצביע על ציור , 1 אומר : רם , ורומז לתלמידים לחזור אחריו במקהלה > מצביע על ציור , 2 אומר ו נירה , ורומז לתלמידים וכוי ; ציור — 3 רובו וכוי . המורה מצביע על אחד הציורים ( 3-1 ) ורומז לתלמידים לומר את השם במקהלה . ולהפך ; המורה אומר : נירה , ותלמידים מצביעים על הציור המתאים וכוי . תלמיד מצביע על אחד הציורים ופונה אל חבריו שיאמרו את השם . ולהפך : תלמיד אומר שם , וחבריו מצביעים על הציור . ב . ציור - 4 שלום המורה מצביע על ציור 4 ומציג : — אני נירה . — אנ > רם . - שלום רם . — שלום נירה . מציגים אותה שיחה בין מורה ובין תלמיד אחד . אותה שיחה בין תלמידים > תלמיד א' - רם , תלמיד ב' — נירה . אותה שיחה בין זוגות תלמידים בשמותיהם האמיתיים . ג . >* זר 6 , 5 0 > אני המורה מצביע על עצמו ואומר : אני ... המורה מסתיר את פניו מאחורי הספר , מצביע על רם שבציור , 5 מציג את עצמו כרם , ואומר : אני רם . כמו כן בציור — 6 אני נירה וכוי . המורה מתיישב כמו תלמיד ואומר ו אני ,... ואז מתחיל סבב של כל התלמידים ו כל תלמיד מצביע על עצמו ואומר אני + שם התלמיד . ד . ציור - 7 לא המורה מצביע על ציור , 7 שואל : רם , ! מסתתר מאחורי הציור ועונה , לא . אני לא רם . אני רובו . המורה מצביע על הציורים ורומז לתלמידים להגיד משפט בשלילה : אני לא רובו . וכדומה . ה . ציור — 8 אתה , ציור - 9 את המורה מצביע על ציור 8 ואומי ; אתה רם , מצביע על ציור 9 ואומר : את נירה . המורה רומז לתלמידים לומר במקהלה י אתה רם , את נירה . המורה מצביע על תלמידים בכיתה ואומר ו אתה + שם התלמיד , את + שם התלמידה . תלמידים מצביעים זה על זה ואומרים : אתה ,... את ... תרגול במשפט שלילה . המורה שואל תלמידים : אתה רובו ! את גירהו ... והתלמידים עונים בשלילה . התלמידים שואלים זה את זה ; את נירה ! אתה + שם אישיות מפורסמת , ! כך שהתשובה תהיה בשלילה . העשרה הרחבת אוצר המלים בעל-פה מורה , מורה , תלמיד , תלמידה , להתראות , ונל שמות התלמידים בכיתה . חשוב ללמוד מלים אלו בעל פה כיוון שביחידות הבאות ישתמשו בהן . המלה תלמיד תילמד בתרגילי ההרכבה ביחידה 4 ( חזרה . ( תרגול המלים הנוספות במשפטים ( כמו בסעיף ה ( ' י אני מורה . אני לא תלמיד . את תלמידה . את לא מורה . וכוי . שירים לפי המנגינה של "אחינו הנהג , סע מהר " ! אני נירה , אני ( שם פרטי , ( אתה רם , אתה ... אני רובו , אני ... שלום , שלום , שלום , שלום . לפי המנגינה של "שלום חברים" ו "שלום תלמידים , שלום להתראות . " שימו לב : לפי הציורים משמאל , יש לתרגל פעמים רבות ובאופן מגוון את המלים והמשפטים המופיעים בכל היחידה . לאחר מכן אפשר לעבור להקניה ולתרגול של הקריאה והכתיבה בהמשך היחידה . בתחתית כל עמוד בהמשך יש הסבר לכל פעילות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר