עמוד:1

אוצר המלים המוקנה ביחידות 13-1 ( ללא הרחבת אוצר המלים בעל פה : ( היחידה עמוד אוצר המלים 2 1 רם , נירה , רובו , אני , אתה , את , לא , שלום 10 בית , כיתה , מכונית , אות היחס ב , כן , מי , גם 18 אמא , אבא , סבתא , סבא , מלת היחס של , ובנטייה שלי , זה , זאת 26 שמות מקומות ו ישראל , ירושלים , אשדוד , רחוב צבר , איפה ו , שם , יופי , גר , גרה 38 שולחן , כיסא , ילקוט , ספר , תווית היידוע ה , מלת היחס על , אות החיבור ו , תודה , כאן 46 מחברת , עיפרון , כסף , טלוויזיה , יש , אין , מה , רק , אולי 54 חשבון , עברית , מוסיקה , התעמלות , שיעור , לומד , לומדת , הוא , היא , היום 62 8 בית ספר , חנות , מסיבה , עבודה , הולך / הולכת , רץ / רצה , לאן , ? אות היחס ל , הביתה היחידה עמוד אוצר המלים 74 אופניים , גיטרה , כדור , שעון , יש לי , אין לי , חבר , חברה , חברים , אבל , שום דבר 84 10 ילד , ילדה , בקבוק מיץ , סוכרייה , הנה , בבקשה , גדול / ה , קטן / ה , רוצה , רוצה , תן לי , תני לי 94 11 ילדים , ילדות , פתק , משחק כדורגל , סרט , כותב , כותבת , כותבים , כותבות , קורא / ים / ות , נוסע / ת / ים / ות , מלת היחס עם , כל , עכשיו , טוב 104 12 לחמנייה , תפוח , שוקולד , הפסקה , עולה חדש , אוכל , יודע , משחק , מדבר , חדש , למה ו , כי , מצוין , אנחנו , אתם , אתן , הם , הן 114 13 המספרים ו אחת , שתיים , שלוש , ארבע , חמש , שש , שבע , שמונה , תשע , עשר , אחת עשרה , שתים עשרה , יום הולדת , מזל טוב , בן כמה , ? בת כמה , ! שומע / ת , רואה , עושה שמות הפועל . ללמוד , לכתוב , לקרוא , לאכול , לשמוע , ללכת , לדבר , לשחק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר