עמוד:V

הציורים בעמוד 11 משמשים בסיס להקניה ולתרגול בעל פה של אוצר המלים שביחידה . השימוש בציורים חיוני , משום שהם מהווים בסיס להוראת הקריאה בהמשך היחידה . כאשר ילמד התלמיד לקרוא את המלים והמשפטים ( בעמודים הבאים ביחידה , ( הוא יוכל לקשר בין הציור והמלה המדוברת , לבין המלה הכתובה . הציורים הראשונים מייצגים מלה בודדת , ואילו שאר הציורים מתייחסים למשפט שלם או לשיחה קצרה . בעמודים 13-12 נוסף המרכיב של מערכת הסימנים הכתובים . כלומר , בעמודים אלה מוקנות מיומנויות הקריאה הגלובלית בתוספת תרגילים לפי הגישה האנליטית והסינתטית . בעמוד 12 כתובות המלים הבודדות , שאת משמעותן תרגלו התלמידים בעל פה קודם לכן בעמוד הציורים , ועתה הם קוראים אותן . שימו לב , בשתי שורות המלים שמעל לכובע הקוסם — השורה הראשונה מנוקדת , ואילו השנייה בלתי מנוקדת , וזאת על מנת להרגיל את הילדים לקרוא גם ללא ניקוד . בעמוד 13 מופיעות מלים נוספות , ובעזרתן נבנים המשפטים שביחידה ; גם קריאת משפטים אלה מבוססת על ההקניה והתרגול בעל פה , שנעשו לפי עמוד הציורים . ( 11 ) ( המלים שיופיעו בעמוד זה בכל היחידות הן פעלים , מלות יחס , מלות שאלה וכדומה ( . בעמוד 14 מתורגל הקישור בין המלים הכתובות ובין משמעותן המיוצגת בציורים . כמו כן מופיע משחק המתרגל בניית משפטים . בעמוד 15 מוצג תרגיל בהבנת הנקרא של משפטים אחדים על פי ציור נתון , וכן שאלות לתרגול שיחה בכיתה ודף מחשב של רובו המתרגל זיהוי צלילים והבחנה בין צליל של עיצור + תנועה לבין העיצור בלבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר