עמוד:IV

להלן הסמלים הגרפיים ו חץ — החץ מסמן את כיוון הקריאה בעברית , והוא מורה על פעילויות קריאה מסוגים שונים . עיפרון — העיפרון מורה על שימוש בעיפרון לצורך כתיבה , מתיחת קו וכר . זכוכית מגדלת — הזכוכית המגדלת מורה על תרגיל של אבחנה חזותית , שבו התלמיד מזהה מלה מסוימת בין מלים אחרות . משחק — הקובייה מסמנת פעילות שהיא שעשוע או משחק . במשחק יש , נוסף על תרגול מיומנות לשונית , מרכיב של תחרות ומזל , כך שלכל ילד יש סיכוי לנצח . בהנחיות למורה ניתן שם לכל משחק ( השמות הם לשימוש המורים בלבד . ( למשחקים אחדים ניתנו הצעות למשחק בשתי רמות קושי , והמורה יכול להמציא תרגולים נוספים בגרסאות שונות לאותם משחקים . שאל חבר — סימן שאלה וסימן קריאה מסמנים פעילות בזוגות . הילדים מחולקים לזוגות ומשוחחים על פי השאלות הכתובות בספר . זוהי פעילות לימודית יעילה ( תרגול שיחה , ( אם היא נעשית על ידי כל התלמידים בעת ובעונה אחת . דף מחשב של רובו — בדף המחשב של רובו מופיעים תרגילים שונים ו פירוק והרכבה של מלים , זיהוי צלילים בודדים וכתיבת אותיות הדפוס והכתב . תיאור מבנה יחידה 2 לדוגמה : העמודים הראשונים של יחידה זו ( כמו בכל יחידה ) מוקדשים להקניה ולתרגול בעל פה . בעמוד 10 כתובות הצעות למורה כיצד להקנות את המלים ואת המשפטים המיוצגים בציורים שבעמוד . 11 בעמוד זה מוצעת גם הרחבה נוספת של אוצר המלים בעל פה . המורה יקנה מלים אלה על פי שיקול דעתו ובהתאם להתקדמות התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר