עמוד:III

הקדמה למורה ספר זה הוא הראשון בסדרת ספרים המיועדת לילדים עולים בכיתות ב-ה . מטרת הספרים ללמד את המכלול הלשוני שיאפשר לילדים העולים תקשורת בסיסית בעברית והכנה להשתלבות מהירה בבית הספר ובחברה בישראל . לשם השגת תקשורת בסיסית זו זקוק הילד העולה קודם כול לשליטה במיומנויות ההאזנה והדיבור , אולם על מנת להשתלב במהירות בבית הספר עליו לרכוש גם את מיומנויות הקריאה והכתיבה . ספר זה מקנה בד בבד את ארבע המיומנויות , ובזה ייחודו . בספר הראשון 13 יחידות לימוד . כל יחידה עוסקת בהקניית אוצר לשוני מסוים ובתרגולו . לכל יחידה מבנה קבוע . ( יוצאות מכלל זה יחידות 8 , 4 ו , 13 המכילות דפי חזרה ( . 3 דמויות מלוות את הלומד בכל יחידה . שמותיהן : רם , נירה ורובו . רם ונירה הס ילדים הלומדים בבית ספר . אנו מכירים גם את בני משפחתם ואת חבריהם . רובו הוא דמות דמיונית ; הוא מופיע בשני תפקידים ! כחבר של הילדים וגם כרובוט מחשב . כל יחידת לימוד פותחת בעמוד הנחיות למורה , המציג את התכנים החדשים הנלמדים ביחידה ומציע לו דרכים להקניה ולתרגול בעל פה . בהמשך היחידה מופיעות ההנחיות למורה בתחתית כל עמוד , ובהן הוראות מפורטות לגבי כל פעילות . אין בספר הוראות המופנות לתלמיד , כיוון שעדיין אינו שולט באוצר המלים של ההוראות , אך לכל פעילות בספר יש סמל גרפי , הרומז לתלמיד על אופן ביצוע הפעילות . ביחידות 8-1 נלמדות אותיות האלף בית בדפוס . ביחידות אלה מתבקשים התלמידים ברוב הפעילויות לסמן קווים ולא לכתוב . באותם מקרים שבהם מוצעת כתיבה , מטרת הכתיבה היא שיפור הקריאה . אין צורך להקפיד על כתיבה תמה באותיות הדפוס . בדפי החזרה של יחידה 8 מוצגות אותיות הכתב , וביחידות 13-9 מוקנות בהדרגה כל אותיות האלף בית בכתב . תרגול הכתיבה בספר אינו מספיק , על כן מומלץ להוסיף תרגולים במחברת . הכתיב בספר הוא ברובו כתיב מלא . הניקוד בספר הוא פונקציונלי ; דגשים מופיעים רק באותיות שבהן הדגש משנה את ההגייה . עקרונות מנחים : א . הקניית מיומנויות ההאזנה והדיבור נעשית לפני הקניית מיומנויות הקריאה והכתיבה ; עיקרון זה בא להבטיח שהקריאה תהיה מבוססת על אוצר לשוני ידוע ( גם אם נלמד זה עתה , ( על מנת שהקריאה תהיה משמעותית . ב . שימת דגש בתפקיד התקשורתי של השפה : אפילו בשלבים הראשונים של הלימוד משובצים המרכיבים הלשוניים במבעים של שיחה טבעית ככל האפשר . ג . דירוג קפדני בהקניית מרכיבים לשוניים ושמירת העיקרון של הקניית מרכיב לשוני חדש אחד בכל פעם . ד . הכרה בשונות בין התלמידים , הממומשת בספר על ידי מגוון פעילויות ללומדים בעלי יכולת שונה וצרכים שונים . למשל , נוסף על הקניית הקריאה בנישה הגלובלית ניתנים תרגילים בגישה האנליטית ובגישה הסינתטית . ה . שימת דגש בהעלאת המוטיבציה של הלומד ; הצלחה והנאה בביצוע משימות הלימוד מסייעות ללמידה אפקטיבית . על מנת לחזק את תחושת ההצלחה מקבל התלמיד תרגילים , מובנים ברובם , שהסיכוי לטעות בהם קטן . לשם הנאה שולבו בספר משחקים , שעשועי תחרות ומזל , המתרגלים מיומנויות לשוניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר