עמוד:117

היומן אורי J > J א 1 הב לטיל ביתשלןם . # ני p סיל בירו-שלןם הךבה , owy ? ^ כל פעם »? גלה לקומות חךשים . היש הל ? נ 1 ה ךבה בל ^ ל . עקנשיו אני ג ' ) ף , ןאני ה 1 לף ליש . | 1 ל ! לה / 0 נ . עו / נל bs עצמכם . התלמידים מסמנים את המשבצת המתאימה לפי הידע שלהם ( לפני קריאת היחידה . ( ! " 1 ' 5 לל / מלטי : ; תלמיד א אומר היגד על יישוב או על עיר בחק psV או , pxj ותלמיד ב מניב ואומר : ידעתי כבר קודם ש ... או לא ידעתי קודס ש ... כתבו על עצמכם קראו סמנו v במשבצת המתאימה לכם ו שירושלים היא עיר הבירה של ישראל . שירושלים היא עיר קדושה ליהודים . שירושלים היא עיר קדושה לנוצרים . שירושלים היא עיר קדושה למוסלמים . שבחומה של העיר העתיקה יש 8 שערים . ששלוש פעמים בשנה היו עולים לרגל לירושלים . שבירושלים היה בית המקדש . שבניין הכנסת נמצא בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר