עמוד:113

אני מכיר עיר אחלת ( דומה n לא דומה לירושלים ) קראו בטור הימני את המשפטים על ירושלים , והשלימו את המשפטים האחרונים . כתבו בטור השמאלי על עיר אחרת שאתם מכירים בישראל או באךץ אר 1 ךת . אני טגיי עיד אחרת : התלמידים קוראים את המשפטים על ירושלים בטור הימני ומשלימים לפי ידיעותיהם את שני המשפטים האחרים . אחר כך הם כותבים על עיר אחרת שהם מכירים . למשל : עיר בארץ שבאו ממנה או עיר בישראל . כדאי שהתלמידים יכתבו משפטים בהקבלה למשפטים בצד ימין . למשל : ירושלים היא עיר בירה . - מוסקבה היא עיר בירה . לבסוף נוצר טקסט של השוואה בין ירושלים ובין עיר אחרת . כדאי לקרוא אותו בקול בכיתה ולסכם את ההשוואה בין הערים השונות . בחרו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר