עמוד:111

כךנבו את הפולים כמו בדוגמה ו ספרו : - בכיתה - T למה T T גידי לומד •• ארכאולוגיה - : •• T : לפי : " אני - רוצה •„• להיות : אךכאולוג" בעמוד . 110 השתמשו במלים ^) כתבתם בטבלה למעלה . התחילו כך : כאשר גידי היה תלמיד בבית ספר תיכון , הוא ... פעלים נעכר ו התלמידים מתרגלים את הפעלים ואת המעבר מגוף ראשון יחיד לגוף שלישי יחיד . תרגיל זה משמש הכנה לפעילות הבאה ( ספרו בכיתה . ( crtcr אחיי ^ ' לולאינם ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר