עמוד:109

. 1 כתבו הישירים או הלניים לפי האגדה : 108 tcr m לא בנו בעצמם את החלק שלהם בבית המקדש . בנו את הכותל המערבי בעצמם . שילמו לעבדים שעבדו במקומם . הרימו את האבנים הכבדות בעצמם . . 2 עבדו בזוגות וענו על השאלות לפי האגךה ן למה שלמה קרא לכל האנשים בעם ? למה רק הכותל המערבי נשאר שלם ? למה העניים לא יכלו לשלם לעבדים ? למה העשירים הביאו עבדים מארצות אחרות ? רק . 3 ^ אלה אחת מתרגיל 2 מתאימה להיות השם של האגךה . כתבו את הע \ אלה הזאת ! 1 עמוד 108 למעלה , במקום המתאים לשם האגדה . התלמידים משלימים את התרגילים בהבנת הנקרא וכותבים את שם האגדה . הצער 80 » ל .- / אפשר להמדויז אח האגדה . המשתתפים בהצגה : קריין , שלמה המלך ויועציו , עשירים , עבדים ועניים . אחיי שקראתם כתבו ח ( ץבו וספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר