עמוד:108

אגדה TT - השם ( ץל האגךה חסר . חע \ בו על שם מקנאים , כץ / ע ^ ר תקךאו את V האגדה . TT ~ T כאשר המלך ^ זלמה התחיל לבנות את בית המקדש , הוא קרא : TI לכל T העם T T לעזור — : - לוי לבנות 1 את " v בית המקדש - . TI : הוא חילק r את 1 העבודה T — ; T ביז •• I כל T האנשים T-: T בעם . T T העשירים ~ t T T ראו מיד T שהעבודה IT T J T V קשה T להם . V T הם " הביאו ** : עבדים - מארצות •• : T-I אחרות - •• T , נתנו : להם v r כסף : \ ?; v וזהב , ' r T : והעבדים ? T -: T בנו T במקומם . T I : העניים היו צךיכים לבנות את הכותל המערבי . לעניים לא היה כסף וזהב . הם לא יכלו לשלם לעבדים . העניים עבדו עם הנשים ועם הילדים שלהם . הם הרימו את האבנים הכבדות ובנו לאט ובאהבה את הכותל המערבי . - כאשר v : נגמרה TT :: העבודה , ' T : אלוהים V ברך •• - I את •„• בית •• המקדש . TI ; ? - הוא ברך י- 1 במיוחד T : ? את .- י הכותל v - המערבי T-: - - , ' כי ? העניים -: T • בנו T אותו בעצמם . r : — : אחרי ..... _ הרבה .. . _ שנים T היתה T ! T מלחמה T TTI * קשה T I בירושלים — T , ובית המקן ש חרב . רק כותל אחד נשאר שלם . זהו הכותל המערבי . אגרה ( על פי זאב וילנאי , "אגדות א"י .- ( " שימו לב : שם האגדה חסר . התלמידים ישלימו אותו לאחר הפעילויות בהבנת הנקרא . כדאי להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת האגדה . לאחר הקריאה אפשר לבקש מהתלמידים להסתיר את האגדה בדף נייר , להשאיר אח המלים שבשוליים ולספר את האגדה על פי הזיכרון ובעזרת המלים שבשוליים . קראו לבנות לקרוא ל ... לחלק ו ^ שיר ^ ד במקום ל בלו מלחמה לשלם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר