עמוד:104

ישו : I T T וחדש TT בירושלים T ? כתבו הזה או הזאת או האלה : צילמו את התמונה בעיר העתיקה . הסמטאות צרות . הבתים ישנים . לגג יש צורה של כיפה . צילמו את התמונה בעיר החדשה . הכביש גדול ורחב . בנו את הבניינים לא מזמן . ישן וחרש כירושלים : אפשר לבקש מהתלמידים להסתכל על שני הצילומים ולנחש , איזה מהם הוא מהעיר העתיקה ואיזה - מהעיר החדשה , ולהגיד על פי מה הם קובעים זאת . הזוז , ? . rbxri , nsrn כדאי לתרגל את המבעים האלה עם כל מיני שמוח עצם על פי הדוגמה בריבוע . למשל : הילד הזה , המורה הזאת , התלמידים האלה וכוי . התלמידים משלימים אח המשפטים לפי הצילומים . כתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר