עמוד:102

ירושלים שלי בצילום ץפשר לןא 1 ת # ת ןרושלןם , העיר ^ לי . ? # ש 7 לדעת איפה העיר העתיקה , כי תאים בצילום ץת הרו 1 מה מסביב לעיר העתיקה , לדעת גם איפה המכונות ^ ל העיר הךוךשה , ן ^ פשר כי הן מחוץ לח 1 מה . פעם , ל ? ני 100 שנה , ןרושלןם הןתה רק העיר ^ בת 1 ף הרו 1 מה . בעךב ס ;? רו אלשי ןר ^ לןם את המערים ברו 1 מה , כי הם פחדו ^ ש 1 ךךים ןכנסו לעיר בלןלה . בב 1 קר הם פל 1 חו ץת המערים . הי 1 ם המערים מתוחים גם בי 1 ם ; גם בלןלה . בצילום ץ ? שר לךא 1 ת גם ץת הב ! ת & לי . ^ ני גר בעיר הרוךשה , אבל הבןת ^ לי לא כל כך חדש . הבית ? -- שלי ••• בן "ו 30 שנה . T T ידלש ^ יס שלי : התלמידים קוראים את הקטע , מסתכלים בצילום ועונים על השאלות : לאיזה חלק קוראים "העיר העתיקה ? " והתלמידים מצניעים עליו בצילום ! לאיזה חלק קוראים "העיר החדשה ? " ( ושוב מצביעים על הצילום ! מתי סגרו אנשי ירושלים את השערים בחומה ? מדוע הס סגרו את השערים ? איפה אורי גרי מדוע הוא אומר שהבית שלו לא כל כך חדשי כדאי לשים לב לשימושים של שמות התואר עתיק , ישן , חדש . קראו ירושלים היום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר