עמוד:96

היומןשל אורי פךנרו ^< ת התשבץ > פי "היומן \ £ > ל אורי" . 1 : בפתק של יובל היה כתוב . 2 ... הבנים שמו בכובע ארבעה . 3 ... בלילה הילדים זללו ממתקים ו A ... כולם רצו לישון במיטות העליונות ולכן הם עשו כתבו בפתק את המלה שהתקבלה בתשבץ בתוך המס גרת בצבע שני בנים מ"המטילים הצעירים" הוציאו פתק כזה מהכובע . מה השמות שלהםל S ' ' rasn * לי' ; יש להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת הקטע . התלמידים קוראים את היומן וממחיזים את ההגרלה באכסנייה . התלמידים יכולים לומר איפה הם מעדיפים לישון , במיטה עליונה או במיטה תחתונה . התשבץ הוא תרגיל בהבנת הנקרא על היומן של אורי . קיאו אכסניה מיטה קומה עליון ס ? ךלה למעלה למטה להוציא לזלול לפק \ פט חשבו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר