עמוד:91

ש ^ לו חברים בכיתה ןאחר כך כתבו במחברת ו נפצעת פעם ? איפה ? מתי ? כבר קרה פעם שלא נזהרת ונתקלת בקיר ? מה קרה לך ? מתי נבהלת בפעם האחרונה ? ממה נבהלת ? עם מי נפגשת בזמן האחרון ? מענין אותי / לא מענין אותי קךאו את השאלות וח ( ץבו / איזו ( ץאלה מענידת אותי ? איזו \ £ ) אלה לא מענינת אותי ? כךנבו את המספר של כל שאלה בשק המתאים . . 1 מה אפשר לראות במוזיאון המדע ? . 2 איזה בעלי חיים יש בגן החיות שבגן האם ? . 3 כמה אוניות יש בנמל חיפה ? . 4 לאן נוסעות האוניות מהנמל ? . 5 מה הגובה של הר הכרמל ? . 6 בני כמה עצי האלון בחורשת הארבעים ? . 7 איפה יש עוד שמורות טבע בארץ ? . 8 כמה ילדים גרים בחיפה ? . 9 מה לבש האדם הקדמון ? כתבו עוד שאלה , וכתבו את המספר ( ץלה בשק המתאים . . 10 שאלו / 7 ניי .-0 תרגול פעלים בבניין נפעל בהקשר של סיטואציות טבעיות . » עניין אותי / לא 0 ע : יין » לל / י - . תרגיל הבעה אישית . אחרי כתיבת המספרים בשקים המתאימים התלמידים יכולים לקרוא בקול את השאלות המעניינות אותם . אפשר לשאול את התלמידים אם הם יודעים לענות על שאלה זו או אחרת . שאלו בכיתה וכתבו במחברת כתבו על עצמכם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר