עמוד:90

אורי ל > ספר : 1 נלגקלת 1 בקיר והשעון ו ^ לי נכנ 9 ת » לקז ^ ךה ןלא נזהךת . נ ^ בר . מזל ^ ל א נפצעתי . פסאום ראינו בק ^ ךה צל שח / ד . ךם צעק : 1 " ה האךם הקךמ 1 ן rai |! " ! " ! נ / ךא . 5 כל פעם ארור כף צחקנו ^) נזכרנו בצגגקה ו ^ יל ךם . אורי סיפר ?• jf ? כתבו מה אוךי סיפר . שימו לב : נכנקזתי - * - הוא נלנס , נבהלנו ^ הם נבהלו . התחילו כך . אורי סיפר שהוא נכנס למערה והוא פתאום הילדים ראו במערה צל שחור . רם צעק ו "זה האדם הקדמון " ! ו ; 7 « £ « פעלי 0 ננג /" . נפעל טס ; , ענר / כדאי להקנות את הפעלים שבשוליים בעזרת הקטע '' אורי מספר . " אליי 0 יפר ש :... התלמידים קוראים את הקטע של אורי ומתרגלים את הפעלים על ידי הפיכת הקטע מדיבור ישיר לדיבור עקיף . כדאי לתרגל את הפעלים שבשוליים בהקשרים נוספים בכל הגופים . למשל : הוא נתקל בשולחן . המשקפיים שלה נשברו . וכר . זכרו קראי להיזהר להיתקל להישבר להיפצע להיבהל להיזכר זכרו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר