עמוד:89

סיפור המערות בציורים התאימו מספר ( 5-1 ) לכל ציור לפי הסךר הנכון בלןטע בעמוד . 88 כתבו במחברת את המשפט המתאים לכל ציור . קי 5 לי JOrwo בציורים : התלמידים מסתכלים בציורים ורושמים מספרים לפי סדר האירועים המסופרים כקטע בעמוד . 88 התלמידים מעתיקים מהקטע בעמוד 88 משפט מתאים לכל ציור . אחרי לקראתם כתבו במחברת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר