עמוד:88

בגערות האדם הקךמון בהר הכרמל לכיני כ 60 שנה החליטו לבנות נמל גדול בחיפה . פועלים יצאו לחפש ' אבנים גדולות , והגיעו לנחל בהר הכךנןל . כאע \ ר הפועלים הרימו את האבנים , הם גילו כבערות קזתומות בחול ובפסולת . ארכאולוגים באו למקום , הוציאו מההערות את החול ואת הפסולת , נכנסו למערות ומצאו בתוכן כלים מאבן . במערות מצאו גם שלדים $ ל אנשים . החוקרים חושבים שהאנשים האלה חיו לפני מאה ועשרים אלף שנה . מערות ר , אר 0 הקר 10 ן מ , ד הכרמל 1 התלמידים קוראים את הקטע ומספרים בעל פה איך נתגלו מערות האדם הקדמון . קראו להמליט פועל להרים סתום פסולת כלי שלד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר