עמוד:83

ענו על השאלות לפי "חורשת הארבעים" . 1 : למה העצים לחולשת הארבעים גבוהים וגדולים במיוחד ? . 2 מה כתוב בקטע על המקזפר ? 40 המספר 40 נןכר גס במסוךת היהוךית . חפשו בתורה , לסיפור יציאת מצרים , לספרו כק ^ ר למה נזכר המספר 40 בסיפור הז . ה . או אתם מכירים אגדות סיפורים ^ חריס שהמספר 40 נזכר בהם ? ספרו לחברים בכיתה . גז / גז נכ'חניו .- / תרגיל הבנת הנקרא על הקטע "חורשת הארבעים" ובעמוד . ( 82 ד » ק 3 ו 40 נאגרוח לכסי ^ לייפ ; המורה יעוור לתלמידים ואם אינם יודעים ) למצוא בקשר למה נזכר המספר 40 : 40 ימי המבול , 40 יום על הר סיני , 40 שנה במדבר . ייתכן שהתלמידים מכירים אגדות וסיפורים אחרים , שהמספר 40 מוזכר בהם , כמו : עלי בבא ו 40 השודדים ( בציודן . כדאי לבקש מהתלמידים לחשוב על מספר אחר המופיע באגדות ובסיפורים ( למשל . המספר . ( 3 כתבו במחברת ח ( ץבו וספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר