עמוד:69

השם — באר & נע בתורה כתוב שאחרי הריב על הבאר נתן אברהם לאבימלך שבע כבשים . הס נשבעו לחיות בשלום , ואבךהם קךא למקום באר # בע . השלימו לפי "השם — באר עןכע" ? . בשם באר שבע יש שתי מלים . המלה הראשונה באו , מפני שרועי אברהם חפרו שם המלה השנייה שבע בגלל הכבשים , ומפני שאבימלך ואברהם שם . השס נאד שכע : בקטע מוסבר השם באר שבע לפי הכתוב בתורה בספר בראשית . לאחר שהתלמידים משלימים את התרגיל אפשר לקרוא את הפסוקים המקוריים בספר בראשית . רצוי שהתלמידים יקראו פסוקים אלה מתוך ספר בראשית . קראי אחרי לקראתם כתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר