עמוד:68

שלום לד י וני המלך תארו > עצכ > כם שאתם הרועים קל $ ביפ ( לך . DTU $ באים לכ ( לך שלכם ובספרים לו מה קךה על יד הבאר . מה עשיתם ? מה ראיתם ? מה הרגשתם ? באגדה TT - T מספרים ! - : על - פלא . V V המים "יךעו" מתי לעלות בבאר . אתם מכירים עוד סיפורים שמספרים על פלא ? השלימו בסיפור , שאני מכיר , היה פלא כזה \ ספרו סיפור על פלא . ד , עי » 11 S 01 כניתד : ! התלמידים מציגים את רועי אבימלך ואת אבימלך . אפשר להציג ג 0 את רועי אברהם המספרים לשרה מה קרה , לדאי , חשנו : 1 תנ : 1 כדאי לעודד את התלמידים לספר ולכתוב סיפור שהם מכירים בשפתם , וכך יבוא לירי ביטוי ' הידע הקודם שלהם . הציגו וספרו בכיתה קלאי , חשבו וכתבו ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר