עמוד:66

באר אברהם T T : בתורה כתוב שאברהם אבינו בא לגור בנגב באזור של מלך אחד ושמו אבימלך . הרועים T של v אברהם TTT : - חפרו : שם T באר " : גדולה . T ; יש אגדה על ריב בין הרועים של אבימלך ובין הרועים של אברהם 1 אחד באו הרועים של אברהם אל הבאר להשקות את הצאן . הם פגשו שם את הרועים של אבימלך . אמרו ר 1 עי אבימלך : "הבאר הזאת שלנו . האדמה הזאת שלנו " . אמרו רועי אברהם י "הבאר הזאת שלנו . אנחנו חפתו אותה " . T הם התחילו לצעוק ולריב . אברהם TTT : - שמע - את v הצעקות I T : — של v הרועים T ובא T אל v הבאר ; - •• לראות מה קרה . אברהם אמר : "המים בבאר ? גידו לנו אם הבאר ש ' לכם או שלנו . נךאה מתי יעלו המים בבאר . אם המים יעלו כאשר רועי אבימלך יבואו להשקות את הצאן , אז הבאר היא שלהם ( של רועי אבימלך , ( ואם המים יעלו כאשר הרועים שלי יבואו להשקות את הצאן , אז הבאר היא שלנו " . T V רועי אברהם TT : - התקרבו v : IT : אל - הבאר " : ומיד T עלו T המים - - . שמחו רועי אברהם , והשקו את הצאן , ורועי אבימלך התבישו והלכו להם . באר אברהם ןעל פי בראשית רבה , נ"ד , ה ,- ( כדאי להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת האגדה . האגרה מבוססת על ידע קודם , שבמדבר אין מים ובתקופת אברהם נדדו ממקום למקום כדי לחפש מרעה לצאן . פעילות הבנת הנקרא על האגדה נמצאת בעמוד . 67 mbsv נוספות.- באגרה מספרים על ריב . מי רבי על מה היה הריב י מה הפלא שקרה ? קראו תורה אזור לחפור ריב אדמה T T— t ? 1 * י > / לעלות להתלןךב להתביש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר