עמוד:60

אוהל בך > בדרך בין שדה בוקר לבאר שבע רואים אוהלים ע \ ל בךוים . הברוים הם שבטים ערביים שהיו נודדים במדבר . הם נדדו כדי למצוא מיס ומזון לצאן שלהם . היום רוב הבךוים כבר לא נוךךים . הם גרים במקומות קבועים בבתים , ןעל יד הבתים יש גם אוהלים . ארהל גזלזי [ כדאי להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת הקטע . התלמידים קוראים את הקטע ואת ההערה של אורי ומסתכלים בתמונה . לאחר מכן הם מספרים בכיתה מה הם יודעים על הבדווים ( לפי עמוד . ( 60 חזרה על המלים החדשות : התלמידים אומרים באיזה הקשר בקטע הופיעו המלים שבשוליים , למשל ! שבט - יש שבט של בדווים על יד באר שבע . אין הכוונה שהילדים יזכרו בעל פה אח המשפט מן הקטע , אלא יזכרו את ההקשר ויחברו משפט מתאים . תרגיל בהבנת הנקרא נמצא בעמוד . 61 קראו שבט לנדוד מזון צאן קבוע מנומס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר