עמוד:56

קיבוץ niv ביקי קיבוץ שדה בוקר נפןצא בנ ? ב באמצע המךבר . פעם היו שם רק סלעים ואבנים , ולא היו מים . היום 2 * פשר לראות בשדה בוקר עצים , פרחים ןךשא ירוק . קשה להאמין שהמקום הזה היה פעם שומם . לפני ארבעים שנה קבוצה של בחולים ובחורות הקימה ^< ת שדה בוקר . הם האמינו שאפשר לחיות בנ ^ ב . ךויד בן גוךיון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . הוא אמר - T ן "הרבה ?? : - אנשים Y : צריכים ? : לבוא לנגב , לגור בו ולהפוך את המדבר לישוב פורח " . כ ^ שר בךגוךיון גמר / 7 # התפקיד שלו כראש ממשלה , הוא החליט לגור בנגב , בקיבוץ ש דה י בוקר . חי בן גוךיון ף ^ בד שם עד מותו . היום אפשר לראות בקיבוץ ^< ת הצריף שגר בו ךןיד בן גוךיון . על מה מדברים ! על מי מדברים ! שם = בשדה בוקר המקום הזה = הם הוא ח בו = ב הוא = שם = בו = ב קיבוץ שדה מ 7 י . כדאי להקנות את המלים החדשות שבשולי העמוד . התלמידים קוראים את הקטע , ולאחר ' הקריאה משלימים את התרגיל כצד שמאל . בתרגיל עליהם להתאים שמות לכינויים שבקטע . שאל 1 ת לעג ; נעל-כר :. מי הקים את שדה בוקר ? מתי ? מדוע קשה להאמין כי שדה בוקר היה מקום שומם ? מה היה החלום של בן גוריון ? קראו וכתבו בצד שמאל נ >? צא בחור > הקים ראש ממשלה תפקיד מות צריף ישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר