עמוד:52

אורי אורז את התרמיל עזרו לאורי . קךאו את סמלים בארון ( למעלה , ( וכתבו בתרמיל מה צךיך לקחת > טיול של יומים \ אללי אלל ; אל / התרמיל ן לומדים את המלים הכתובות והמצוירות באוון של אורי . כדאי להקנות את הפועל לארוז . התלמידים מחליטים מה אורי צריך לקחת לטיול ( בוחרים מן המלים הכתובות בארון ) וכותבים את רשימת החפצים בתרמיל המצויר . הנער , כעל-פה : התלמידים יכולים לספר על עצמם . מה הם אורזים בתרמיל כאשר הם נוסעים לקרובים , לטיול , כאשר באו ארצה וכוי . בחרו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר