עמוד:49

נערה ושמה כנך ת / עמוס אטינגר לרגליו T 1- ; של . ההר : T T לחופו של נהר T היא ישבה T * לבדה , ' T - : התךעו מה סודה ? היךדן אז שתק החךמון שוב צחק רק ספרה השתיקה כי היא ל 1 מחכה אז - T רחש - - ירדן : •• I בחלל TT v ע 1 ד נשמע - 1 ורחש בכיה של ילדה אשר שמה - פזמון : כנךת , כנךת , כנךת הרוח לך שר , הרוח לך שר ושמש ירדן לך זוהךת שוקעת בהר , בהר כך I T חולפות נ השעות T - ועוברות השקיעות וכל ערב לה עצוב ורא לשוב אז ק אבל היא פה תשב והרוח נושב T I ים דמעות אז ישטף מלחייה אל החוף נערה ושמה כנרה.- אפשר ללמד את השיר , אך אין צורך להסביר את כל המלים . אפשר להסתפק בהסבר של הבית הראשון ושל הפזמון בלבד . אפשר לשאול : בשורה השלישית כתוב : "היא" — מי זו היא ? ובשורה האחרונה בבית הראשון . "היא לו מחכה" — למי היא מחכה ? שאלה נוספת : מה הסוד של הנערה ? אז רחש ירדן בחלל עוד נשמע 1 ורחש בכיה T : של - v ילדה 1 T : אשר v - שמה T 1 פזמון : כנךת , כנךת , כנךת ... לאורו של היום לא ראינו פתאום את דמותה T מול ההר T T לחופו של נהר מול ירדן וגליו מול חךמון ושלגיו רק בכיה ע 1 ד נותר : אבל T - הוא לא חזר - T אז - T רחש - - ירדן I" 1 סביב T עו ד נשמע - : על ים T הדמעות T : - שקראו : N ? v לו בשמה T : פזמון : כנךת , כנךת , כנךת ... שירו בכיתה בטיול שרנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר