עמוד:46

אגדה TT - על הפנרת לפני הרבה שנים חיה בכפר בגליל נערה שאהבה לנגן בכינור . היא ניגנה יפה מאוד , ולכן לןךאו לה "כנךת . " לכנרת : vv היה T T אהוב T ושמו : אלחנן . T T : v כנרת . • אהבה T -: T לנגן * - : I בכנו ר • לפני " 1 * אלחנן . IT T I V יום אחד T v תקפו 11 T שודדים : את v הכפר . T : - אלחנן T 1 TT : v יצא T להילחם : " T בהם , ' v T והשוךךים הךגו אותו . כאשר # זמעה כנךת על מות אהובה , היא פרצה T : T בבכי : גדול . T היא ? בכתה TT : T ובכתה . T : הדמעות TI ?" שלה T * . * הפכו : T לימה ~ 1 בצורת - c כינור . ליעד , הזאת קוראים בשם של הנערה — "כנרת . " לפעמים T : בלילה - T 1 כאשר v : הרוח - T נושבת v v מעל •• - הכנרת . * ? - • • , ' אפשר T 1 v לשמוע מנגינה עצובה של כינור . אנשים אומרים שהנערה כנךת מנגנת את המנגינה הזאת לאהובה המת . ןע ) 0 « ל מר . קורה נאגרה ? התלמידים קוראים את הפעלים ומשערים למי הם מתאימים . בהמשך הקריאה הם יאוששו או ידחו אח השערותיהם . מטרת פעילות הטרמה זו היא ליצור עניין ומוטיבציה לקריאה ולהקנות את הפעלים החשובים להבנת הסיפור . אגרה 7 bs ג 1 וז / ( על פי עמוס בר , 100 " טיולים ראשונים .- ( " התלמידים קוראים את האגדה ומתאימים שוב את הפעלים לפי התרגיל בעמוד . 47 התלמידים קוראים את ההערה של אורי ושמים לב לדמיון בין צורת הכנרת ובין צורת הכינור העתיק . בעמוד 48 יש תרגיל בציורים לבדיקת ההבנה של האגדה . חשבו בכיתה לפני הקריאה קראו כפר לנגו כינור אהוב לתקוף שודד להילחם לפרוץ בבכי דמעה להפוך ל --לנשוב מת מה קרה באגךה ! מי תקף ? מי אהב ! מי בכה ו באגךה על הכנךת מספרים על נעךה , על בחור ועל שוךךים . קךאו את הבעלים האלה י לבבות י , לתקוף , להילחם , > אהוב , לנגן , למות , להרוג . חשבו ואמרו בכיתה למי יכול להתאים כל פועל — לנןנרהז לבחור ! לשוךךים ! דוגמה . לאהוב יכול להלנאים לנערה וגם לבחור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר