עמוד:43

מה מקנאים ? . 1 קראו את השלטים השבורים . . 2 סמנו קו , כמו בדוגמה , לפי "הטנק בךגניה . 3 . '' קראו בכיתה את המשפטים השלמים . בולים מספרים הנה בול זיכרון למלחמה בךגניה . בציור שעל הבול אפשר לךאות את הטנק הסורי . יש עוד בולים למספרים על הכ נךת ועל ךגניה : ראיתם עוד בולים למספרים על ישובים באךץ ? ספרו עליהם בכיתה . מה מתאים ? י תרגיל בהבנת הנקרא על "הטנק בדגניה . " אפשר לקרוא את התרגיל בזוגות . אפשר להעתיק את חצאי המשפטים על כרטיסים . כל תלמיד מקבל כרטיס . תלמיד אחד קורא את תחילת המשפט ותלמיד אחר עונה לו ומשלים את המשפט . אסלי ^ קיאתם סמנו ספרו בכיתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר