עמוד:38

המנורה : T : - והשופר T - . 1 מה אךנם יוךעים על המנורה ? מצאו עוד ציור של מכוךה ( למשל : על מטבעזת , בךנעוךת זהות . ( אתם רוצים לדעת עוד על המנוךהל ש ? $ לו שאלות בכיתה . . 2 מה אןנם יוךעים על השופר ? אתם רוצים לדעת עוד על השופר ? שאלו שאלות בכיתה . פסיפס מלים בפסיפס הזה תמצאו את 9 המלים הסךשות ( שבבלון מימין . ( הקיפו בעיגול כל מלה שמצאתם . כתבו ^( ת האותיות ^> לא הקפתם לפי הסךר ^ ' ל השורות . , 77 , 77115 , 7 ש 5 י ו התלמידים מביאים לכיתה חפצים שיש עליהם ציוו של מנורה ומשוחחים עליהם . אפשר לשאול את התלמידים אם ראו פסיפסים כמקומות איורים בארץ ובעולם . 5 קיעס fc : nc המשפט שצריך לצאת מתחת לפסיפס המלים הוא : מצאנו 9 מלים . שימו לב : המלים שצריך לחפש בתפזורת הפסיפס כתובות בבלון מצד ימין . עבדו בזוגות ושוחחו בכיתה חפשו וסמנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר