עמוד:33

המטילים הצעירים כמספרים כאשר היינו בטיול בכנךת , ראינו סירות דיגים , שחינו במים , קנינו ? ליךה , שתינו מיץ , ^ " שינו חיים" ורצינו להישאר שם הרבה זמן . השלימו את המשפטים לפי "המטילים הצעירים מספרים" ו כאשר הילדים היו בכנרת , הח יא "n >* - דייגיב , הם כאשר נירה הייתה בכנרת , היא ראתה סירות דייגים , היא כאשר אורי היה בכנרת , הוא ראה סירות דייגים , הוא תרגול נטיית פעלים כננ"ן קל , גזרת ל"ה ממן עבר ו כדאי לתרגל אח הנטייה של פעלים נוספים שהתלמידים מכירים בגזרה זו בהקשרים שונים : לבנות , לבכות , לענות , לעלות , לפנות . המטיילים וזצעיריס ק , ק 5 ו .-0 » התלמידים הופכים את הכתוב בגוף ראשון רבים לגוף שלישי - פעם ברבים , פעם בנקבה , פעם בזכר . אפשר להפוך את הפעלים גם לצורות שם הפועל . למשל : אפשר לראות סירות , לשחות ... וכוי . זכרו זכרו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר