עמוד:29

מה מלנאים ן . 1 קראו ^« ת המשפטים בסל א ומצאו בסל ב את הוזמשך המתאים לכל משפט לפי "ים כנרת . 2 . " סמנו חץ כמו בדו ? מה . __ o >? 1 התיכון וים כנלת החלימו את המשפטים שבטבלה 0 ר , ? . ? DWW התלמידים מקשרים בין הסיבה ובין התוצאה . בטור א - הסיבות , בטור ב - התוצאות . זהו תרגיל הבנה המארגן מחדש אח האינפורמציה הנמסרת בטקסט כמשפטי סיבה ותוצאה . ? . ns-bs 2 mm ! "jin המורה יכול לכתוב על הלוח אח כל הפעלים שכ"ים כנרת" לא לפי סדר הופעתם , והתלמידים ישלבו כל פועל במשפט לפי ההקשר שבטקסט . למשל : "שואבים" - האנשים שואבים את המים מהכנית ; "זורמים" — המים זורמים מהכנרת למקומות רבים באח . אסרי ^ לןךאתמ כתבו חשבו וכתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר